Hvem er vi?

Bislett Kammerkor har rundt 30 medlemmer i alderen 20 til 40 år. Koret ble etablert i Vestre Frikirke i 1972 av musiker og komponist Sigvald Tveit, og het da Angelos Ungdomskor. De siste ti årene har koret gjennomgått store musikalske endringer, og har i dag en mer klassisk kirkemusikalsk profil, med innslag av folketoner. Koret er i dag en egen stiftelse, men har fortsatt tett samarbeid med Vestre Frikirke, hvorpå dirigenten fortsatt er ansatt av kirken. Koret har øvelser hver tirsdag kl 18:30 – 20:45 i Vestre Frikirkes lokaler, på Bislett.

Koret består av et variert og spennende ensemble. Vi vektlegger å strekke oss musikalsk, uavhengig av musikkbakgrunn og tidligere korerfaring. Dette innebærer berikende måloppnåelse for koret, og samtidig en raus og bred tilnærming fra dirigentens side.

Inger Helseth har vært dirigent for Bislett Kammerkor siden våren 2010, og har løftet koret til det musikalske nivået de er på i dag, med en ambisjon om stadig utvikling. Fram til våren 2019 er Inger ute i svangerskapspermisjon og vi har hentet inn Gustaf Martinson som vikardirigent.

Tidligere har vi gjort verker av blant annet Gjeilo, Nystedt, Withacre, MacMillan mm. Julen 2015 satte vi opp Brittens Ceremony of Carols med ODU i Oslo Domkirke. Høsten 2017 satte vi opp Duruflé’s Requiem også med ODU, og hadde konsert både i Hamar Domkirke og Røa kirke. Våren 2018 holdt vi vårkonsert i fantastiske Gamle Aker kirke.

Koret vektlegger å ha et hyggelig fellesskap samtidig som de musikalske ambisjonene stadig utvikles.